A jak to vlastně probíhá: Březost den po dni

19.03.2023

A jak to vlastně probíhá? Jak je možné, že za dva měsíce se vyvine štěňátko? V následujícím popisu si můžete přečíst co se kdy děje a co se kdy vyvíjí, kdy je rychlý růst a kdy naopak se růst zpomalí 😊 


DEN 1.

Den prvního krytí. Během jednoho krytí je pes schopen uvolnit cca 500mil. spermií. Tyto spermie však nejsou schopné ihned oplodnit vajíčko, musí projít tzv. fází dozrávání neboli kapacitací. Fáze dozrávání trvá asi 6 až 10 hodin. Spermie putují přes děložní krček do vejcovodů, kam obvykle dorazí již po 15 až 45 minutách, zbytek spermii pak do 3 hodin. Fenka se pravděpodobně nachází v období těsně před ovulací nebo u ní dochází k samotné ovulaci (uvolňování vajíček). 


DEN 2.

Během ovulace oocyty (vajíčka) nejsou schopna oplození, i u nich je potřeba fáze pro dozrání. Tento vývoj trvá 2 až 3 dny, pak jsou vajíčka 12-48 hodin připravena k oplození. Z těchto důvodů, velmi často na sebe oocyty nebo spermie musí navzájem čekat.


DEN 3.

Po 48 hodinách je možno překrýt. V první třetině vejcovodů dochází k oplodnění vajíček. Po oplození se vajíčko uzavírá pro další spermie. Dochází k vlastnímu splývání samčího a samičího prvojádra, délka cca 24hodin. 


DEN 4.

Nastává oplodnění vajíček. Feně se v první třetině gravidity nemusí věnovat nijak zvláštní pozornost. Nemění se druh, ani množství krmiva. Můžeme jí dopřát tolik pohybu, na kolik je zvyklá a sama vyžaduje. Je však dobré dbát na to, aby se v letních horkách nadměrnou aktivitou příliš nepřehřál její organismus a nebyl dehydrovaný! 


DEN 5.

Zárodek (embryo) sestupuje z vejcovodů do dělohy a dále se dělí (rýhuje). 


DEN 6.

Sestup vyvíjejícího se embrya trvá asi 9 až 11 dnů.


DEN 7.

Oplodněné vajíčko migruje do děložních rohů.


DEN 8.

Oplodněné vajíčko migruje a dělí se na složitější útvar.


DEN 9.

Oplodněné vajíčko sestupuje do dělohy.


DEN 10.

Oplodněné vajíčko migruje do děložních rohů.


DEN 11.

Oplodněné vajíčko migruje a dělí se.


DEN 12.

Zárodek dosáhl dělohy, velikost 0,6mm. Zde se volně pohybuje v tekutině tvořené děložními žlázkami. Tvarem připomíná moruši, z toho odvozené jméno morula. 


DEN 13. - 14.

Embryo hledá vhodné místo na tzv. uhnízdění. Okolní tekutina (děložní mléko) je zdrojem potravy pro zárodek, než dojde k samotnému uhnízdění a vytvoření placenty.

U feny můžou nastat nevolnosti v důsledku hormonálních změn a napětí v děloze.DEN 15.

Začíná vývoj jednotlivých orgánových systémů a anatomických struktur. 


DEN 16.

V embryu se vyvíjejí tři buněčné vrstvy neboli zárodečné listy. Ektoderm – kůže, nervová soustava, mezoderm – kosti, svaly, srdce a ústrojí pohlavní a močové, entoderm – plíce, trávicí trubice. Velikost 1mm. 


DEN 17.

Jako první se začíná vytvářet nervový systém, dále pak hlavička a tělo zárodků. Velikost 2mm.


DEN 18.

Embryo se pomalu začíná připravovat na uhnízdění v děložních rozích a začíná se vytvářet placenta. Vývoj nervové soustavy. Formují se zárodky vnitřních orgánů. Velikost 4mm.


DEN 19.

Vývoj jednotlivých orgánových systémů a anatomických struktur.


DEN 20. - 21.

Začíná uhnízdění zárodku v děloze a pokračuje vývoj placenty. Okolo placenty dochází k okrajovému krvácení. Krevní barvivo hemoglobin se mění na zelený hematochlorin. Ten zbarvuje plodovou vodu během porodu. Velikost embryí je asi 5 mm. Začíná vývoj srdce, od této chvíle jsou embrya viditelná. Srdeční tep může být použit k diagnostice těhotenství. Může být vylučován jasný viskózní hlen.


DEN 22.

Začíná vývoj jater, čelisti, očí, uší a nosu. Velikost je asi 1 cm.


DEN 23.

Velikost embryí je srovnatelná s vlašským ořechem a jsou rovnoměrně umístěné po celé děloze.


DEN 24.

Dochází k rychlému vývoji všech hlavních orgánů, ale vlastní růst plodu je pozvolný.


DEN 25.

Při ultrazvukovém vyšetření lze spatřit srdeční činnost jednotlivých plodů. Velikost plodu 14mm. 


DEN 26.

Dochází k vývoji zubů, zad a končetin plodu. 


DEN 27. - 28.

U plodu dochází k osifikaci (kostnatění) čelisti a lebky. Tvar plodu se z původně vejčitého tvaru mění na kulovitý. Velikost plodu 17mm. 


DEN 29.

Plody se již velmi podobají miniaturním psíkům.


DEN 30.

Dokončena osifikaci čelisti a lebky. Velikost plodu 19mm.


DEN 31.

U plodu začínají růst hmatové fousky v obličejové partii.


DEN 32.

V polovině gravidity feny, plod dosahuje zhruba 20% své velikosti při narození. 


DEN 33.

Dochází k růstu prstů, k osifikaci nosní části, žeber a kostí končetin. Dokončení vývoje všech hlavních orgánů. Velikost plodu 27mm. 


DEN 34.

Přibližně do 35. dne může být odumřelý plod vstřebán, později pak plod odchází během porodu jako tzv. černý plod. 


DEN 35.

Dokončen vývoj všech hlavních orgánů. Velikost plodu 35mm.


DEN 36.

Začíná se vyvíjet pohlavní soustava, pokračuje osifikace kostí a začíná lopatky. 


DEN 37.

Začíná stádium nejrychlejšího růstu plodu. Na ultrazvuku lze spatřit první pohyby plodů. 


DEN 38.

Fenka pomalu začíná nabírat na váze, dochází ke zvětšení samotné dělohy. Můžeme pozorovat zvětšení objemu v oblasti posledních žeber fenky. Také lze rozpoznat zvětšení mléčné žlázy. 


DEN 39.

Růst plodu přidává na intenzitě, pokračuje osifikace kostí.


DEN 40.

Začínají se objevovat první náznaky srsti na hlavě plodu. Velikost plodu 65mm. 


DEN 41. 

Plody dosahuji cca 30% své celkové velikosti při porodu.


DEN 42.

U plodu začíná osifikace prstů a oblasti zad.


DEN 43.

Pokračuje rychlý růst plodu.


DEN 44.

Děloha fenky zabírá 2/3 břišní dutiny. Můžeme pozorovat vypadávání a řídnutí srsti v oblasti mléčné žlázy.


DEN 45.

Začíná osifikace pánve a růst srsti na zbytku těla plodu. Velikost plodu 85mm. 


DEN 46.

Pomocí RTG lze spatřit i kostry plodů a plody přesně spočítat (počítají se lebky a páteře). 


DEN 47.

Pokračuje růst srsti na těle plodu. 


DEN 48.

V tomto stádiu může fenka ztratit svůj apetit. Plody tlačí na vnitřní orgány feny, nejvíce pak na trávicí trakt.


DEN 49.

Plody dosahují 75% velikosti při porodu. 


DEN 50. 

Orgány jsou již zřetelně vyvinuté a lze určit pohlaví plodu. Velikost plodu 110mm. 


DEN 51.

Fenka začíná odpočívat a hledá si vhodné místo k porodu.


DEN 52.

U některých více mléčných fen, může docházet k samovolnému uvolňování mléka ze struků. 


DEN 53.

U fenky lze nahmatat pohyb plodů.


DEN 54.

Jako poslední vnitřní orgán se vyvíjí plíce.


DEN 55.

Tělo plodu je porostlé srstí, ale na tlapkách je srst ještě méně viditelná. Již jsou vyvinuty drápky. Začíná se projevovat pigmentace kůže. 


DEN 56.

Dochází ke kalcifikaci zubů.


DEN 57.

Pohyby plodů jsou více výrazné. Dochází k výraznému zduření mléčné žlázy. 


DEN 58. 

Plod má vyvinuté plíce. Od tohoto dne jsou plody životaschopné.


DEN 59. - 60

U fenky dochází k povolení břišní části, děloha klesá a celé tělo fenky se připravuje na porod. 


DEN 61.

Plod je zcela vyvinutý a začíná se připravovat na samotný porod.  


DEN 62. 

Pokračuje růst srsti a to v oblasti nosu, břicha, končetin a ocasu. 


DEN 63.

Den porodu 😍

Feně cca. den před porodem klesne teplota o 1 stupeň, je neklidná a neustále hrabe na místě, které si vybrala pro porod.