Rozbor standardu shiby


Standard FCI 257 Shiba

Země původu:
Japonsko

Použití:
Lovecký pes pro lov ptáků a malých zvířat. Společenský pes.
Skupina 5 Špicové a primitivní plemena
Sekce 5 Asijští špicové a příbuzná plemena
Bez zkoušky z výkonu.

Krátký historický přehled:
Shiba je původním japonským plemenem již od dávných dob. Slovo "shiba" znamená něco malého, "malý pes". Původním domovem shiby byly hromadné oblasti shlížející na Japonské moře, kde byla používána pro lov malých zvířat a ptáků. V plemeni se projevovaly menší rozdíly podle jednotlivých oblastí, kde byly shiby chovány. Když byli v letech 1868-1912 dováženi do Asie psi jako angličtí setři a pointři, stal se lov v Japonsku sportem a převládalo křížení těchto anglických plemen se shibami. Počet čistokrevných shib začal klesat, takže v letech 1912-1926 byly čistokrevné shiby omezené jen na původní oblasti, mimořádně vzácné. Lovci a mnozí vzdělanci se o zachování čistokrevných shib začali zajímat kolem roku 1928, a vážně začali se záchranou již omezeného počtu čistých krevních linií. Standard plemene byl sjednocen v roce 1934. V roce 1937 byla shiba prohlášena "národní památkou", poté bylo plemeno chováno a šlechtěno až do dnešní podoby.

Celkový vzhled:
Malý pes, harmonický, s dobrou kostrou a dobře vyvinutým svalstvem. Pevná konstrukce.
Pohyb rychlý, volný a krásný.

Důležité proporce:
Poměr kohoutkové výšky k délce těla 10:11.

Povaha a temperament:
Povaha věrná, učenlivá, velmi pozorná

Mozkovna:
Lebka: široké čelo
Stop: dobře patrný, s mírnou čelistní rýhou

Obličejová část:
Nos: nosní houba černá, nosní hřbet rovný
Tlama: středně silná
Pysky: přilehlé
Čelisti/Zuby: silné zuby, nůžkový skus
Líce: dobře vyvinuté
Oči: trojúhelníkové, ne příliš malé, tmavě hnědé, vnější koutky mírně zvednuté
Uši: poměrově malé, trojúhelníkové, mírně nakloněné vpřed, pevně vztyčené

Krk:
Silný, objemný, v dobrém poměru k hlavě a tělu.

Trup:
Hřbet: rovný a silný
Bedra: široká a svalnatá
Hrudník: hluboký, žebra přiměřeně klenutá
Břicho: mírně vtažené

Ocas:
Vysoko nasazený, silný, nesený nas hřbetem silně stočený, nebo srpovitě zahnutý. Pokud je ocas natažený, dosahuje špička téměř k hleznům.

Hrudní končetiny:
Celkový vzhled: při pohledu zepředu jsou hrudní končetiny rovné
Plece: lopatky středně šikmé
Nadloktí: s lopatkami svírají středně velký úhel
Lokty: přilehlé k trupu
Nadprsí: mírně šikmá
Tlapky: prsty pevně sevřené a dobře klenuté, polštářky objemné a pružné, drápy tvrdé, žádoucí je tmavá barva

Pánevní končetiny:
Stehna: dobře vyvinutá
Bérce: dobře vyvinuté
Hlezna: objemná a pevná
Tlapky: prsty pevně sevřené a dobře klenuté, polštářky objemné a pružné, drápy tvrdé, žádoucí je tmavá barva 

Pohyb:
Lehký a živý

Osrtstění:
Srst: krycí srst je tvrdá a rovná, podsada měkká a hustá, srst na ocasu je mírně delší a odstávající
Barva: červená, černá se žlutými znaky, černá sezamová, červená sezamová
Urajiro: bělavá srst na stranách tlamy a na lících, na spodní straně dolní čelisti a hrdle, na hrudníku a břichu, na spodní straně ocasu a vnitřní straně končetin


Definice sezamové barvy:

 • Sezamová: rovnoměrná směs černých, červených a bílých chlupů
 • Černá sezamová: více černých než bílých chlupů
 • Červená sezamová: základní barva je červená, smíšená s černými chlupy

Všechny výše uvedené barvy musí mít "urajiro".

Výška v kohoutku:
Psi: 39,5
Feny: 36,5
Tolerance: ± 1,5 cm

Vady:
Jakákoli odchylka od výše uvedených znaků by měla být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, by měla být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na zdraví psa

 • Nedostatek pohlavního diformismu
 • Mírný předkus nebo podkus
 • Větší počet chybějících zubů
 • Bázlivost
 • Strakatost

Vylučující vady:

 • Agresivita nebo přehnaná bázlivost
 • Každý jedinec jasně vykazující fyzické nebo psychické abnormality musí být diskvalifikován
 • Nevztyčené uši
 • Svěšený ocas, krátký ocas

Poznámka: 
Psi (samci) musejí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku. Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno mohou být použiti k chovu.